ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχία – Πιστοποιήσεις

 • ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  17 Ιουλίου 1995
  Αρ. Πιστοπ: 94/00850
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Επιστημών Υγείας
  Βαθμός: Λίαν Καλώς

 Πτυχίο Ιατρικής

 • ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
  6 Οκτωβρίου 1995
  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 Μοιρέας Γιώργος Στρατιωτική Ιατρική ΣΣΑΣ

 • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  31 Ιανουαρίου 1996
  Αρ. Αδείας: Νο 3551
  Νομαρχία Αθηνών

 Άδεια εξασκήσεως Μοιρέας Γιώργος

 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ
  14 Ιουλίου 2005
  Αρ. Πρωτ/λου: 13265
  Νομαρχία Αθηνών.

Τίτλος Ειδικότητας ΩΡΛ

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»
  Ετήσια μετεκπαίδευση στα αντικείμενα της «Ρινοχειρουργικής και Ωτοχειρουργικής»
  1/9/2006 – 1/9/2007
  Αρ. Πρωτ/λου Νοσοκομείου: 15945
  Αρ. Πρωτ/λου ΩΡΛ Κλινικής: 770
  Ημ/νια Πιστ/κου: 17-7-2015

 Πιστοποιητικό Κλινικής Μετεκπαίδευσης ΝΕΕΣ - Ρινοχειρουργική - Ωτοχειρουργική

 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα: Ιατρικής
  Τομέας: Χειρουργικός
  Ημερομηνία: 14-1-2014
  Αρ. Πρωτ: 2444
  Βαθμός: Άριστα
  Θέμα: Συμβολή στην κλινική εκτίμηση, αντιμετώπιση και παθολογοανατομική μελέτη των κακοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων

Διδακτορικό Μοιρέας Γιώργος

 • ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Ημ/νια: 5 Απρ. 1996
  26η Εκπ/κη Σειρά
  Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής
  Αθήνα, Ελλάδα

 Μοιρέας Γιώργος Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

Μέλος Ιατρικών Εταιρειών & Συλλόγων

Διεθνείς Ιατρικές Εταιρείες & Σύλλογοι

 • American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS)
  Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου
  2017
 • European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)
  Ευρωπαική Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου
  2010, 2017
  Membership number: 1477

EAFPS Certification 2017

 • American Rhinologic Society (ARS)
  Αμερικανική Ρινολογική Εταιρεία
  2010, 2017
 • European Rhinologic Society (ERS)
  Ευρωπαική Ρινολογική Εταιρεία
  2010, 2017
 • General Medical Council (Great Britain)
  Ιατρικός Σύλλογος Μεγάλης Βρεττανίας ως ειδικευμένος Ωτορινολαρυγγολόγος
  2015 – σήμερα
  GMC reference number: 7521353

GMC Mireas Georgios

Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες & Σύλλογοι

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
  Μάιος 1996 – σήμερα
 • Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου.
  2005 – σήμερα
 • Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία
  2005 – σήμερα

 


Βαθμολογήστε την σελίδα

[Total: 2    Average: 5/5]

Μοιραστείτε την σελίδα με φίλους σας